Friday, August 19, 2011

Pesanan Rasulullah s.a.w

- “Pernikahan yang paling berkat adalah yang paling mudah perbelanjaannya.”
 
- “Sesungguhnya semulia-mulia perempuan itu ialah yang paling mudah urusan maharnya.”
 
-“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”
 
- “Berilah mahar sekalipun sebentuk cincin daripada besi.”
 

No comments:

Post a Comment